ផលិតផល​ពិសេស

អំពីក្រុមហ៊ុន

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Forrest

ក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ភហឺប៉ីប្រាយមានជំនាញក្នុងការធ្វើចង្ក្រានដែកនិងទួរប៊ីនច្រើនជាង ២០ ឆ្នាំ។ ខ្សែផលិតផលគឺបោះដែករួមទាំងឧបករណ៍ធ្វើពីដែកវណ្ណះដែកបោះ។ យើងអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងនូវប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យគុណភាព Iso9001 ។ យើងមានរោងចក្រផ្ទាល់ខ្លួននៅខេត្តហឺប៉ីនិងខេត្តយូណាន។